zaterdag 26 januari 2013

Mijn jeugd - Spaarndammerbuurt - straatnamen

Spaarndammerbuurt

In de Spaarndammerbuurt zijn de straten vernoemd naar plaatsen ten noordwesten van Amsterdam in de provincie Noord-Holland:

De straatnamen aan de noordzijde vinden hun oorsprong in de zeehelden en ontdekkingreizigers.


Houtrijk straat - deel van de vroegere gemeente Houtrijk en Polanen, nu onderdeel van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De woningen werden ontwikkeld door Rooms Katholieke Woningvereniging "Het Oosten" , boven de poort werd de volgende spreuk aangebracht:
"Alle man van pas te maken en van iedereen bemind
zijn de onmogelijkste zaken die men in de wereld vindt."

Krommenie straat - was tot 1974 een zelfstandige gemeente, nu onderdeel van Zaanstad

Zeeheldenbuurt
In de Zeeheldenbuurt zijn de straten voornamelijk vernoemd naar zeehelden en ontdekkingsreizigers:


 • Barentsz straat en plein - Willem Barentsz (Formerum, ±1550 - Nova Zembla, 20 juni 1597) was een Nederlandse zeevaarder en ontdekkingsreiziger (poolonderzoeker), die drie reizen maakte om de Noordoostelijke Doorvaart te vinden, waarbij hij de kusten van Nova Zembla verkende en Bereneiland en Spitsbergen ontdekte.

 • Van Diemen straat - Antonio van Diemen, ook Anthonie, Anthony of Anthonis (Kuilenburg (Culemborg), 1593 – Batavia, 19 april 1645) was gouverneur-generaal van alle bezittingen van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) buiten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tijdens zijn bewind zijn meer ontdekkingsreizen ondernomen dan in de periode ervoor of erna. 
 • In 1642 kreeg Abel Tasman de opdracht ter verkenning van Australië. Tasman 'ontdekte' een groot deel van Australië, Nieuw-Zeeland en Van Diemensland (tegenwoordig Tasmanië). Van Diemen stuurde in 1643 Maarten Vries en Hendrick Cornelisz Schaep uit naar het noorden om de vermeende Goud- en Zilvereilanden te ontdekken, nadat een eerdere poging op initiatief van Willem Verstegen was mislukt.


 • Dirk Hartog straat - Dirck Hartogh (gedoopt Amsterdam, 30 oktober 1580, begraven Amsterdam, 11 oktober 1621 in de Nieuwe Kerk) (ook wel Dirk Hartogs of Dirck Har(t)ichs van Amsterdam of Dierick Hartochsz) was een Nederlandse ontdekkingsreiziger die als eerste Europeaan de westkust van Australië ontdekte en in kaart bracht. Een deel daarvan is weergegeven in de Caert van't Landt van d'Eendracht van Hessel Gerritsz.

 • Van Heemskerck straat - Jacob van Heemskerk was de zoon van Hendrick Cornelis van Beest van Heemskerck, een zeilmaker te Amsterdam. Hij was afkomstig uit Delft en had adellijke voorouders. Als wees leerde hij de beginselen van de zeevaartkunde bij Canu in Amsterdam. Daarna werkte hij voor een koopman. In 1595 deed hij mee aan de tweede reis van Willem Barentsz als commies samen met Jan Huyghen van Linschoten. Hij was ook aanwezig op Barentsz' derde en laatste reis (1596-1597) die eindigde in de beroemde Overwintering op Nova Zembla. Van Heemskerck vestigde zijn naam door leiding te geven aan de terugkeer: op 1 november kwam hij weer in Amsterdam aan.

 • Houtman straat en kade - Cornelis de Houtman (Gouda, 2 april 1565 - Atjeh, 1 september 1599) was een Nederlandse koopman en ontdekkingsreiziger die als opperkoopman met de eerste Nederlandse expeditie naar Oost-Indië voer. Hij bezocht de eilanden Sumatra, Java, Madura en Bali. De zeereis staat bekend als de Eerste Schipvaart.

 • Van Linschoten straat -Jan Huygen van Linschoten (Haarlem, ca. 1563 - Enkhuizen, 8 februari 1611) was een Nederlandse boekhouder, koopman, ontdekkingsreiziger, tekenaar en schrijver die aan de wieg heeft gestaan van de Nederlandse zeevaart naar Azië. Hij kopieerde geheime Portugese zeekaarten en is vooral bekend om de publicatie van zijn boek 'Itinerario, voyage ofte schipvaert, naer Oost ofte Portugaels Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver landen ende zee-custen'. De geografische, botanische, historische en etnische elementen uit zijn boeken zijn voornamelijk gebaseerd op eerdere Portugese geschriften.
 • Van Neck straat - Jacob Cornelisz. van Neck (1564 - 15 maart 1638) was samen met Wybrand van Warwijck en Jacob van Heemskerck de leider van de tweede Nederlandse schipvaart naar Oost-Indië (1598-1599) in opdracht van de Oude Compagnie, een voortzetting van de Compagnie van Verre en ongekend winstgevend. Samen met Jacob Wilkens maakte hij nog een reis, bekend als de vierde schipvaart (of tiende expeditie van de zogenaamde voorcompagnieën). Onder de gezaghebbers uit de pionierstijd staat Jacob van Neck bekend als de meest beschaafde en behoedzame, zowel voor zijn eigen mannen als voor de mensen in de landen die ze bezeilden. Van Neck was het tegenbeeld van de latere J.P. Coen: hij heeft de mensen op Java en elders weten ervan te overtuigen dat hij niet zoals zijn eerder gekomen landgenoten uit was op buit, maar op handel.

 • Plancius straat - Petrus Plancius (Pieter Platevoet) (Dranouter, 1552 - Amsterdam, 15 mei 1622) was een Vlaams astronoom, cartograaf, geograaf, bewindhebber van de VOC en predikant. Zijn eigenlijke naam is Pieter Platevoet; Petrus Plancius is de latinisering.

 • Roggeveen straat - Jacob Roggeveen (januari 1659- 31 januari 1729) was een Nederlandse ontdekkingsreiziger die in 1721 werd uitgezonden om het Zuidland te vinden, maar toevallig Paaseiland ontdekte.Nova ZemblastraatHuiskamer - Nova Zemblastraat (1 kamerwoning)Keuken - Nova Zemblastraat (1 kamerwoning)

Mijn opa woonde in de Nova Zemblastraat.

 • Nova Zembla straat -Nova Zembla (Russisch: Новая Земля, Novaja Zemlja; "Nieuw Land") is een Russische archipel ten noorden van de oblast Archangelsk, waartoe het behoort. In 2009 werd ruim 80 000 van de 90 665 km² grote archipel aangewezen als onderdeel van het nieuwe nationaal park Roesskaja Arktika, waaronder ook Frans Jozefland en het eiland Victoria vallen. De archipel bestaat uit twee grote eilanden; het noordelijkere Severny-eiland (grootste Russische eiland na Sachalin) en het zuidelijkere Joezjny-eiland (met het kleinere eiland Mezjdoesjarski), van elkaar gescheiden door de nauwe zeestraat Matotsjkin Sjar. De archipel wordt gescheiden van het zuidelijker gelegen eiland Vajgatsj door de Karische Poort. De eilanden scheiden op hun beurt de Barentszzee van de Karazee. De totale oppervlakte is ongeveer 90 650 km², meer dan twee keer zo groot als Nederland. In de buurt van Nova Zembla ligt het eiland Kolgoejev.
  Het gebied is erg bergachtig. Geologisch is Nova Zembla een voortzetting van de Oeral. De bergen bereiken een hoogte van 1070 meter. Het noordelijke eiland bevat veel gletsjers, terwijl het zuidelijke eerder een toendraklimaat heeft. Men vindt er natuurlijke mineralen als koper, lood en zink.


                           Tasmanstraat
Ik denk dat menigeen het gebouwtje van binnen heeft gezien. Als je betrapt werd in de haven, dan kreeg te maken met de hellebaardier.
 • Abel Tasman straat - Abel Janszoon Tasman (Lutjegast, 1603 – Batavia, 10 oktober 1659) was een Nederlands ontdekkingsreiziger in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij is het bekendst door zijn reizen tussen 1642 en 1644, opgezet door Antonie van Diemen. Tijdens deze reis ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu. Alleen op het laatste eiland werd de bemanning vriendelijk onthaald. Tasman had als opdracht het land te onderzoeken dat toen bekendstond als Nieuw-Holland (het tegenwoordige Australië), waarvan de westkust al door Nederlanders ontdekt was, om vast te stellen of het land deel uitmaakte van het vermeende Terra Australis, een zuidelijk continent, dat zou moeten bestaan om de aarde in evenwicht te houden. De VOC hoopte dat door deze reis dit onbekende continent voor de handel geopend en vervolgens geëxploiteerd zou kunnen worden.
            

 • Aert van Nes straat - Aert Jansse van Nes (Rotterdam, 1626 - 13 of 14 september 1693) was een Nederlands marineofficier uit de 17e eeuw.
 • Le Maire straat - Jacob (of Jacques) le Maire of Lemaire (Antwerpen, circa 1585 - op zee, 22 of 31 december 1616) was een Nederlands ontdekkingsreiziger, van Antwerpse afkomst. Hij is de geschiedenis ingegaan als ontdekker van Kaap Hoorn. De Straat Le Maire is naar hem vernoemd. Hij was de zoon van Isaac le Maire, een van de oprichters van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Zijn broer Maximiliaan le Maire werd in 1641 het eerste Opperhoofd in Desjima.


 • Bontekoe straat - Willem IJsbrantszoon Bontekoe (Hoorn, 1587 - aldaar, 1657) was een Hoorns schipper en koopman. Hij is tot op de dag van vandaag bekend door zijn verslag van een reis naar Oost-Indië in opdracht van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Het in het Nederlandse taalgebied populaire journaal is veelvuldig heruitgegeven. Johan Fabricius verwerkte het in zijn in 1924 uitgegeven jeugdroman De scheepsjongens van Bontekoe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten